تفاوت مدیر محصول، مالک محصول و مدیر پروژه

در بسیاری از موارد به ویژه در شرکت­های فناوری، تفاوت بین مدیر محصول و مدیر پروژه در نظر گرفته نمی­شود و این دو مسئولیت یکسان درنظر گرفته می­شود. هرچند این دو نقش در برخی موارد مانند مدیریت زمان و رهبری با یکدیگر همپوشانی دارند اما در بخش کارکردی تفاوت­های زیادی بین این دو وجود دارد. …

تفاوت مدیر محصول، مالک محصول و مدیر پروژه ادامه »