تفاوت تجربه کاربری و تجربه مشتری

از لحظه ای که فرد یک محصول را میبیند/میشنود تا زمانی که از آن استفاده میکند و کنارش میگذارد، تجربه مشتری رخ داده است. در حالی که تجربه کاربری تنها زمانی رخ میدهد که کاربر با محصول کار کند. مثال: از زمانی که میفهمیم برند آدیداس وجود دارد تا زمانی که میریم مغازه و میچرخیم و …

تفاوت تجربه کاربری و تجربه مشتری ادامه »